Web sitesinde ara
Genel Kurul

Genel Kurul

|

“Anonim Şirketlerin mevzuat uyarınca gerçekleştirmekle yükümlü oldukları Olağan ve/veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin; 

  • Toplantı Gündemi
  • Genel Kurula Çağrı İlanı Metni 
  • Vekaletname Örneği 
  • Faaliyet Raporu
  • Bilgilendirme Dokümanı 
  • Hazır Bulunanlar Cetveli 
  • Toplantı Tutanağı 
  • Ana Sözleşme Tadil Metni

Ve benzeri dokümanlardan ilgili yıllar için mevcut olanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. “