Web sitesinde ara

Halka Arz

|

2001 yılı içinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun 285913/233495 sicil sayısında kayıtlı Continent Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 ve 39’uncu maddeleri hükümleri dairesinde devir alma işlemi suretiyle birleşmiştir. 2005 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen satın alma operasyonuyla Gima ve Endi şirketleri satın alınmıştır.

Bu operasyonla halka açık bir şirket olan Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.’nin (“Gima”) %60,179 hissesi Fiba Grubu’ndan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) onayıyla %5,150 oranındaki hisseleri ise SPK’nın onayıyla çağrı yoluyla Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa İstanbul”) satın alınmıştır. Süreç sonunda Gima’nın %65,329 oranındaki hissesine CarrefourSA’nın sahip olmasıyla şirket yönetimi el değiştirmiştir. CarrefourSA ve Gima Yönetim Kurulları; basitleştirilmiş bir şirket yapısı oluşturmak amacıyla ve her iki şirketin birleşmesinden doğacak iş birliği ve sinerjiden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklentisiyle; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 ve 39’uncu maddeleri çerçevesinde Gima’nın, CarrefourSA’ya devrolması suretiyle birleşmesine karar vermiştir. Birleşme işlemi, 31 Temmuz 2006 tarihinde yapılan, her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanarak gerçekleşmiştir.

Birleşme sonrası, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 16 Ağustos 2006 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 22 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Gima A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası kapatılmış; 24 Ağustos 2006 tarihinden itibaren de CarrefourSA’nın A ve B grubu paylarının işlem sıraları “CARFA” ve “CARFB” kodlarıyla açılarak Borsa İstanbul’da serbest fiyatla işlem görmeye başlamıştır. Şirket’in 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Şirket Esas Sözleşmesi’nde değişiklik yapılmış ve A Grubu ve B Grubu ayrımı kaldırılmıştır.