Web sitesinde ara

Birleşmeler

|

Şirket ile Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Satıcılar”) arasında, toplam sermayesinin %15’i Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halka arz edilmiş olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Kiler Alışveriş”) Satıcılar’a ait olan toplam sermayesinin %85’ini temsil eden payların Şirket tarafından satın alınması amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihinde, 429.574.000,00.- TL karşılığı Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu Pay Alım Satım talebine, Rekabet Kurulu’nun 30 Haziran 2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirket, Kiler Alışveriş'in yönetimini 8 Temmuz 2015 tarihi itibariyle devralmış ve daha önce akdedilmiş alım bedeli olan 429.574.000,00.- TL'yi satıcılara aynı gün nakden ödemiştir. Şirket’in 17 Eylül – 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kiler Alışveriş’in paylarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu zorunlu çağrı sonucunda ise Şirket’in ortaklık oranı, 62.290.926 TL daha ödenmesi suretiyle %97,27’ye ulaşmıştır.

Şirket, 20 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kiler Alışveriş ile devir alma suretiyle birleşme kararı almış olup, söz konusu birleşme Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1493 no'lu kararı ile onaylanmıştır. Şirket’in 29 Aralık 2015 tarihli olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar sonucunda birleşme işlemi gerçekleşmiş ve 31 Aralık 2015 tarihinde tescil edilmiştir.