Web sitesinde ara

Sıkça Sorulan Sorular

|

CarrefourSA kurumsal yönetim ilkeleri gereği politikalarını oluşturup bunları uygulamaktadır. Politikalarımıza her yıl yayınladığımız ‘kurumsal yönetim uyum’ raporumuzdan ve resmi web sayfamızdan ulaşılabilir.

Değişen market konseptleriyle CarrefourSA; Hiper, Süper, Gurme, Mini, Franchise, E-Ticaret ve Horeca konseptleri altında farklı müşteri segmentlerine hizmet sunmaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’ne https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR adresli Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri internet sitesinin Kurumsal Bilgiler menüsü altında bulunan Esas Sözleşme sayfasından, Esas Sözleşme’de yapılan değişikliklere ilişkin bilgilere ise, aynı başlık altında bulunan Esas Sözleşme Değişiklikleri sayfasından erişilebilir.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 12.09.1991 yılında kurulmuştur.

CarrefourSA 2006 yılından bu yana Borsa İstanbul A.Ş de pay piyasasında işlem görmektedir.

Şirketimizin borsada CRFSA kodu ile işlem görmektedir.

CarrefourSA ‘Toptan Ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar / Perakende Ticaret / Büyük Mağazalar’ konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin mali dönemi; 1 Ocak- 31 Aralık arasını kapsamaktadır.

Merkez Adres: CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul Telefon: 0216 655 00 00 – Fax: 0216 655 00 60 E-Posta: bilgi@carrefoursa.com Resmi web adresi: www.carrefoursa.com

Şirketimiz, 31 Ekim 1996 tarihinde, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca Hacı Ömer Sabancı Holding’le bir ortak girişim haline gelerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 27 Ocak 1997 tarihli ve 4217 sayılı nüshasında CarrefourSA unvan değişikliği ve sair Ana Sözleşme tadilleri neşr ve ilan olunmuştur.

Şirketimiz halka açık, BIST A.Ş.'de işlem gören bir yapıyı haiz olduğundan dönemsel olarak mali verilerini www.kap.org.tr de ve https://yatirimciiliskileri.carrefoursa.com/tr-TR 'da yayınlanmaktadır.

CarrefourSA ‘ANA PAZAR’ da işlem görmektedir

Şirket’ in sermayesi 127.773.766 TL olup her biri 1 Kuruş değerinde 12.777.376.572 adet paya bölünmüştür.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin yüzde 10,72’lik bölümü halka açık durumdadır.

Yıllık Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket politikası gereği mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yapılmakta olup ilgili durum resmi web sayfamız ve www.kap.org.tr den zamanında ilan edilmektedir.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“Şirket” veya “CarrefourSA”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ilke olarak benimsemiştir. Şirketimiz kurumsal yönetim ile ilgili olarak her yıl hesap dönemi sonunda yayımladığı ‘Kurumsal Yönetim Uyum’ raporunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Söz konusu rapor resmi web sayfamız ve www.kap.org.tr platformunda menfaat sahiplerinin incelemesine açık bulunmaktadır.

Şirketimiz, 13 Temmuz 2005 tarihinde Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş. hisselerinin (“Gima”) %65,33’ünü ve Endi Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Endi”) hisselerinin %34,95’ini satın almıştır. Bu kapsamda 81 mağaza Şirketimiz tarafından devir alınmıştır. 24 Ocak 2006 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Endi hisselerinin tamamı DiaSA Dia Sabancı Süpermarketleri Tic. A.Ş.’ye satılmıştır. Gima’nın tasfiyesiz infisah ve bütün aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet yoluyla devralınması (birleşilmesi) işlemleri 31.07.2006 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimiz ile Pınar Marketçilik Gıda Maddeleri Pazarlama İnşaat Taahhüt Kozmetik Ürünler Otomobilcilik İthalat İhracat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Pınar”) arasında imzalanan 09.01.2009 tarihinde bir Devir Sözleşmesi kapsamında, Pınar’ın kiracısı ve işleteni bulunduğu 12 adet süpermarket ve kiracılık hakları Şirketimiz tarafından devir alınmıştır. Şirket, 1 Temmuz 2010 tarihinde, İpek Giyim Mağaza Sanayii Ticaret A.Ş. (“Alpark”) hisselerinin % 99,99’unu satın almıştır. Alpark’ın tasfiyesiz infisah ve bütün aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet yoluyla devralınması (birleşilmesi) işlemleri 06.01.2011 tarihinde tamamlanmıştır. Birleşme neticesinde Alpark’a ait 27 süpermarket Şirketimiz tarafından devir alınmıştır. Şirketimiz ile İsmar Marketler Zinciri Gıda ve Tüketim Mal. San. ve Tic. A.Ş. (“İsmar”) arasında 02.02.2015 tarihinde imzalanan Devir Sözleşmesi kapsamında, İsmar tarafından işletilmekte olan 26 adet süper market Şirketimiz tarafından devralınmıştır. Şirket ile Antalya Market İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Antalya Market”) arasında 13.03.2015 tarihinde imzalanan Devir Sözleşmesi kapsamında, Antalya Market tarafından işletilmekte olan 29 adet süper market Şirketimiz tarafından devralınmıştır. Şirket ile Kiler Holding Anonim Şirketi, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler ve Denge Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Satıcılar”) arasında, toplam sermayesinin %15’i Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halka arz edilmiş olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Kiler Alışveriş”) Satıcılar’a ait olan toplam sermayesinin %85’ini temsil eden payların Şirket tarafından satın alınması amacıyla 15 Mayıs 2015 tarihinde, Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Pay Alım Satım talebine, Rekabet Kurulu’nun 30 Haziran 2015 tarih ve 61813209-120-6544 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Şirket, Kiler Alışveriş hisselerinin halka açık olmayan kısmının tümü olan %85’ini, 8 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla devralmış ve daha önce akdedilmiş alım bedelini satıcılara aynı gün nakden ödemiştir. Şirket’in 17 Eylül - 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kiler Alışveriş’in paylarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu zorunlu çağrı sonucunda ise Şirket’in ortaklık oranı %97,27’ye ulaşmıştır. Şirket, 20 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kiler Alışveriş ile devir alma suretiyle birleşme kararı almış olup, söz konusu birleşme SPK’nın 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1493 no’lu kararı ile onaylanmıştır. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Kiler Alışveriş şirketinin iştiraki olan Kiler Ankara Mağazacılık San.Tic. A.Ş. ile birleşme işlemi, 31.12.2015 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinden tescil edilmiştir. Şirketimiz, geçmişte olduğu gibi avantajlı satın alma fırsatları ortaya çıktığında, hem organik hem inorganik büyüme alternatiflerini değerlendirecektir.

Şirketimiz ile sendikalı personelimizi temsil eden Tez-Koop- İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır.

CarrefourSA Pay senetleri; BIST HİZMETLER / BIST TÜM-100 / BIST TİCARET / BIST TÜM / BIST ANA endeksleri içinde yer almakta olup, ANA Pazar'da işlem görmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ile ilgili merak ettiğiniz bazı soruların cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Müşteri bildirimleriniz için : https://www.carrefoursa.com/tr/sizidinliyoruz
İletişim İçin : 0850 755 10 00