Web sitesinde ara

Kullanım Koşulları

|

Lütfen www.carrefoursa.com adresi dahil, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin (“CarrefourSA”) tüm internet siteleri ve uygulamalarından herhangi birini (“Site(ler)”) kullanmadan önce, Site’ye ilişkin olarak yasal düzenlemeleri içerir işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Koşullarını (“Şartlar”) okuyunuz. Site’yi herhangi bir şekilde kullanmanız, Şartları kabul ettiğiniz anlamına geleceğinden, bu Şartları kabul etmiyor iseniz Site’yi herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

CarrefourSA, işbu Şartlar da dahil olmak üzere, Site ve uzantılarında yer alan herhangi bir bilgiyi, önceden herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın, tamamen kendi takdirinde olarak değiştirme, herhangi bir bilgiyi ekleme veya çıkartmak, Site’yi yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle Site’nin çalışmasını geçici bir süreyle askıya alma veya tamamen durdurma hakkını saklı tutmaktadır. CarrefourSA tarafından Site’de yapılan herhangi bir değişiklik, yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecektir. CarrefourSA tarafından, işbu Şartların, Site’ye her giriş yapıldığında, ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

İşbu Şartlar’da kullanılan, “Siz” veya “Kullanıcı” ifadesi, herhangi bir amaç ile, Site’yi kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Site’de yer alan her tür bilgi, resim, metin, görsel, veri, veritabanı, ses ve diğer her tür unsur (“İçerik(ler)”), sadece kişisel kullanımınız için olup, hiçbir şekilde ticari ve sair amaçlarla kullanılamaz, telif hakkı aksi açıkça belirtilmediği sürece CarrefourSA’ya aittir. Site, herkese açık olup, Site’de yer alan bilgiler, görseller ve içerikler CarrefourSA’nın önceden yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ya da iltibasa neden olacak şekilde benzerleri oluşturulamaz. Web Sitesi ve İçeriğine ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet CarrefourSA’ya veya CarrefourSA’ya ilgili malzemelerin kullanım hakkını vermiş olan üçüncü kişilere ait olup, ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakları ve her tür ilgili yasal düzenleme çerçevesinde korunmaktadır. Web sitesi ve İçeriğine dair işleme, çoğaltma, yayma ve umuma arz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakların izinsiz olarak kullanılması, ilgili fikri ve sınai hakların ihlali anlamına gelir. CarrefourSA’nın işbu Şartlar’da açıkça belirtilmemiş olan sair tüm hakları saklıdır. CarrefourSA, Site’de sunulan bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksikliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir.

Kullanıcı, Site’yi kullanırken, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, sınai hakların korunmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameler ile yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve ileride yürürlüğe girebilecek mevzuat hükümlerine ve CarrefourSA’nın işbu Şartlar dahil her tür kural ve bildirimlerine uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu düzenlemelere aykırı olarak Site’nin kullanılmasından dolayı, doğabilecek her tür idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, CarrefourSA, bu sebeple uğrayabileceği tüm zararını Kullanıcı’ya rücu edebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda, Site'nin herhangi bir bölümü, uzantısı veya Site ile ilgili ağ, sunuculara, hacking ve sair yasal olmayan yollarla herhangi bir şekilde yetkisiz olarak erişmeyeceğini ve Site kapsamındaki herhangi bir güvenlik önlemi ihlal etmeyeceğini kabul eder.

Kullanıcı tarafından, üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet ve sair hakların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, CarrefourSA’nın herhangi bir üçüncü kişi talebi, kamu kurum ve kuruluşlarınca hukuksal ve/veya idari bir yaptırımla, cezayla ve/veya taleple karşı karşıya kalması ve/veya herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, CarrefourSA, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zararlarını Kullanıcı’ya rücu edebilecektir. Bu halde, CarrefourSA, ilgili Kullanıcı’nın Site’ye erişimini, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın engelleme hakkını saklı tutar.

Site’ye girilmesi, Site’de yer alan İçerik ve bilgilerin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabileceği doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan CarrefourSA sorumlu değildir. Site ile Site kapsamındaki İçerik ve bilgilerin doğruluğu araştırılmamış ve doğrulanmamış olup,  bu içerik ve bilgilerin güvenilirliği, eksiksizliği, kesintisizliğine dair herhangi bir garantide bulunmamaktadır. CarrefourSA ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

CarrefourSA, Site’nin virüs, trojan ve benzeri zararlı mekanizmalardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almış olmakla birlikte, Site’nin herhangi bir hata olmaksızın ve/veya kesintisiz çalışacağını ya da Site’nin veya uzantılarının, virüs ya da sair zararlı mekanizmaları içermeyeceğini garanti etmemektedir. Site’nin kullanımına ilişkin nihai güvenliği sağlamak üzere Kullanıcı, kendi koruma sistemini temin etmekten ve gerekli korumayı sağlamaktan sorumludur. CarrefourSA, Site aracılığıyla satın alınmış olan üçüncü kişi ürünleri veya hizmetlerinin kalitesi veya mahiyetine ilişkin hiç bir taahhütte veya beyanda veya garantide bulunmamaktadır. Site, üçüncü kişilerin site ya da uygulamalarına bağlantılar içerebilecek olup, bu site ve uygulamalar CarrefourSA tarafından kontrol edilmemektedir. CarrefourSA, söz konusu site ve uygulamalarda yer alan bilgi ve unsurlardan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.