Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum 

2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu için tıklayınız. 

2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu için tıklayınız. 

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu için tıklayınız. 

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu için tıklayınız. 

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu için tıklayınız.