2021 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme

2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.

2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği, Kar Payı Dağıtım Tablosu ve Bağımsız  Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları için tıklayınız.

2021 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Cetveli için tıklayınız.

2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.