2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.

2018 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği ile Kar Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli için tıklayınız.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.