CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme

2017 Olağan Genel Kurul

2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Cağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği, Kar Payı Dağıtım Tablosu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları için tıklayınız

2017 yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayınız.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

27/03/2018 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimiz hissedarları tarafından sorulan sorulara dair Genel Kurul toplantısı esnasında sözlü olarak açıklanan hususlar haricindeki açıklamalarımız aşağıda kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır:

1-) 1/1/2017-31/12/2017 döneminde oluşan zararın sektör ile açıklanamayacak sebepleri nelerdir?
 

01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde oluşan zararın 189.044.318 TL’lik kısmı geçmiş yatırımlara dair finansman giderlerinden, 141.718.000 TL’lık kısmı ise bir kereye mahsus ve nakit bazlı olmayan şerefiye değer düşüklüğü karşılığından oluşmaktadır.
 

 2-) Bayrampaşa’daki taşınmaz  (hissedar tarafından Esenler’deki taşınmaz olarak adlandırılmıştır) satışının rayiç bedelden daha düşük bir bedelle yapıldığı belirtilerek, konuya ilişkin açıklama talep edilmiştir.
 

Söz konusu taşınmazın değerinin tespitine ilişkin ekspertiz çalışması, gayrimenkul değerleme alanında SPK lisansı bulunan ve saygın bir kuruluş olan TSKB tarafından yapılmıştır. Mevcut imar planlarındaki 0.50 oranındaki inşaat emsali de göz önüne alınarak yapılan çalışma sonucunda söz konusu taşınmazın ekspertiz değeri KDV hariç 133.690.000.-TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın satış değeri, tespit edilen bu ekspertiz değerine uygundur.