31.12.2015

Şirketimizin 29 Aralık 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde tescil edilmiştir.


29.12.2015


18.12.2015

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kiler) sermayesinin %85'ini temsil eden payların Şirketimiz tarafından satın alınması sonrasında, Şirketimizin Kiler'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması sürecinde, Şirketimiz tarafından ''Pay alım teklifi fiyatının nasıl tespit edileceği hakkında bilgi'' ile ''Pay alım teklifi fiyatının tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunun özet ve sonuç kısımları''nın tam olarak ve zamanında kamuya açıklanmaması suretiyle II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 10uncu maddesinin ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle Şirketimiz adına 24.672,00-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiş olup yapılacak ilk Genel Kurulda Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun gündeme konulması istenmiş ve 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine bu doğrultuda madde eklenmiştir.

Bu kapsamda, 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemi aşağıdadır;
 

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü.
  2. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
  3. Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı güne kadar “Satma Hakkı” kullanımına bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden “Satma Hakkı” kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
  4. Devrolan “Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ile “Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması.
  5. Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması.


07.12.2015

29.12.2015 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği ile Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı için tıklayınız.


04.12.2015

  • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29/12/2015 günü saat:14:00’de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı tertiplenmesine, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni, Vekaletname Örneği ve Ana Sözleşme Tadil Tasarı metni için tıklayınız
  • Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrıya İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi İlanı için tıklayınız.