• 2013 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.
  • 2013 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.
  • Ana Sözleşme Tadil Metni için tıklayınız.
  • 2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız
  • 2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.