• 2013 B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.
  • Ana Sözleşme Tadil Metni için tıklayınız.
  • 2013 B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantı Tutanağı için tıklayınız
  • 2013 B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız