• 2013 A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu ve Vekaletname tıklayınız.
  • Ana Sözleşme Tadil Metni için tıklayınız.    
  • 2013 A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantı Tutanağı için tıklayınız
  • 2013 A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.