• 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
  • 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
  • 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.
  • 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.
  • Ana Sözleşme Tadil Metni için tıklayınız.