• 2012 B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
  • 2012 B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Tutanağı için tıklayınız.
  • B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu ve Vekaletname Örneği için tıklayınız
  • Ana Sözleşme Tadil Metni için tıklayınız.