• 2012 A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
  • 2012 A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
  • A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu ve Vekaletname Örneği için tıklayınız.  
  • Ana Sözleşme Tadil Metni için tıklayınız.