Denetim Raporları ve Dip Notlar

SPK onaylı Bağımsız Denetim Şirketinin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde tarafından denetlediği;

  • Bilanço
  • Kapsamlı Gelir Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablolarına


Finansal tablolara ve dipnotlara ilişkin denetim raporlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.