Yönetim Kurulu Üyeliği İstifa Kabul ve Atama

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Hakan Timur'un istifasının kabulüne,
Sayın Hakan Timur'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Sayın Şerafettin Karakış'ın TTK.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Hakan Timur'un üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Karakış'ın atanmasına,
Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.