Yönetim Kurulu Üyeliği Atama

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;
  1. Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Ata Köseoğlu'nun, 05.03.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu Mehmet Göçmen'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına, 
  2. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mehmet Göçmen'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.