Yeni İş İlişkisi / CARFA, CARFB

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 

21/03/2011

  Yeni İş İlişkisi
 

 
1 DURMUŞ DÖVEN YÖN. KRL. BŞK. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.03.2011 14:13:57


  

     
Ortaklığın Adresi : Abdurrahmangazi Mah.Güleryüz Cad.No:23 Sancaktepe
Telefon ve Faks No. : 216 5642000 / 216 5642099
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 216 5642000 / 216 5642099
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOKTUR
Özet Bilgi : CARREFOURSA A.Ş.' ne kiraya verilmek üzere inşa edilecek depoların kira sözleşmeleri hakkında


  

     
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği (Müşteri/Tedarikçi) : MÜŞTERİ
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı : %7,32
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı : %0,84
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih : 27.04.2011-05.12.2011 tarihleri arasında
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları : YOKTUR
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi : OLUMLU


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İzmir, Samsun, Antalya ve Bursa illerinde toplam 38.000 m2, tamamı üst sınıf depo standartlarında olmak üzere dört adet genel konvansiyonel lojistik deposu inşa edecektir. Bu dört adet deponun arsa dahil toplam yatırım tutarının 15.300.000 USD olması planlanmaktadır. 

Bu depoların içlerinde soğuk hava bölümleri bulunan 24.840 m2 'si CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.' ye, 13.160 m2 'si ise şirketimizin başka müşterilerine kiraya verilecektir. 

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye verilen 24.840 m2' lik bölümden 5 yıllık kira sözleşmesi süresince yaklaşık 9.000.000 USD (KDV Dahil) kira geliri beklenmektedir. 

Diğer müşterilerimize kiraya verilecek olan 13.160 m2' lik bölümden ise 5 yıllık kira süresince yaklaşık 5.000.000 USD (KDV dahil) kira geliri olmak üzere 5 yıl sonundaki kira getirisinin 14.000.000 USD (KDV dahil) olması beklenmektedir. 

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye ile yapılan kira sözleşmesinde 5 yıllık kira süresine ilave olarak 5 yıllık daha kira opsiyonu bulunmaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur. 
 


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.