Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisinin Atanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun toplantısında;
 
Şirketimiz SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Hatice Kösalı Teksoy'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.