TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867561  linkten ulaşabilirsiniz.

lgili Şirketler
 
İlgili Fonlar
 
 
 
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
 
 
 
 
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
 
 
 
Hayır (No)
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
 
 
 
15.05.2020
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
 
 
 
Hayır (No)
 
Bildirim İçeriği
 
 
 
 
 
Açıklamalar
 
 
 
 

Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu ara dönem özet konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca maddi ve mali duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde yararlanılan gayrimenkul değerleme raporları esas alınarak Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 Bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı (108.052.044) olarak tespit edilmiştir. 14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kuruluna, TTK 376 uyarınca konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve bunları Genel Kurul'a sunması konusunda talimat verilmesine karar verilmiştir. Buna göre Şirket Yönetim Kurulu, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı dahil olmak üzere ilgili alternatifler üzerinde çalışmalara başlamıştır.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.