TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

24/04/2018

Şirketimizin 31 Mart 2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. Maddi duran varlıkda yer alan gayrimenkuller ile yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhtemel satış fiyatları esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirketin hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 bilançosu) özkaynağı 706.075.393 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 700.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.