TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

31/10/2018

Şirketimizin 30 Eylül 2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu ara dönem özet konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının yarısının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. Maddi duran varlıklarda yer alan gayrimenkullerin muhtemel satış fiyatları esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı 366.453.050  TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin 700.000.000. TL olan ödenmiş sermayesini ve 12.318.358 TL olan yasal yedeklerini koruduğunu göstermektedir. 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.