Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

02/05/2013

  Sorumluluk Beyanı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.05.2013 18:32:01


  

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 30 Nisan 2013
KARAR SAYISI : 779


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası
Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü
Emirgan - İSTANBUL


Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.03.2013 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarımız ektedir.

Şirketimizin, 31.03.2013 tarihi itibariyle hazırlanmış olan Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablolarının ve bunlara ait notları içeren raporun ve Faaliyet Raporunun;

- Tarafımızdan incelendiğini, 

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli   konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Mali tablolarımızın ilişkin oldukları dönem itibariyle şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

KUTAY KARTALLIOĞLU
CFO

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.