Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni hak..

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889063 linkten ulaşabilirsiniz.
 
Özet Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri arasına "Kayıtlı Sermaye Tavanı" işlemlerine ilişkin bildirim eklenmiştir.
 
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.10.2020
Genel Kurul Tarihi
19.11.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.11.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.
4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
6 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Gundemi Cagrı Ilanı ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni
EK: 2
Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan Tadil Metni'ne izin verilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ("Bakanlık") nezdinde gerekli başvuru yapılmış ve Bakanlık'tan 17.11.2020 tarihinde gerekli izin ve onay alınmıştır.
 
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni, işbu duyurumuz ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
 
Esas Sözleşme Tadil Metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.