Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran 2016 öncesi)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bedelsiz Sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu

01/02/2016

  Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 01.02.2016 12:19:31
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 01.02.2016 12:23:39


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu


 

   
Mevcut Sermaye (TL) 113.839.302,570
Ulaşılacak Sermaye (TL) 700.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 586.160.697,430
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.02.2016  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından yapılan 25.01.2016 tarihli duyuruya konu; 
- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6ncı maddesinde 113.839.302,57.- TL (Yüzonüçmilyonsekizyüzotuzdokuzbinüçyüziki Türk Lirası elliyedi Kuruş) olarak görünen Şirket sermayesinin 700.000.000,00.-TL'ye (Yediyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılması, 
- %514,90186 nispetinde 586.160.697,43.-TL (Beşyüzseksenaltımilyonyüzatmışbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası kırküç Kuruş) olarak artırılacak sermaye tutarının; 504.863.038,01.-TL'lık (Beşyüzdörtmilyonsekizyüzatmışüçbinotuzsekiz Lira bir Kuruş) kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları; 81.297.659,42.-TL'lık (Seksenbirmilyonikiyüzdoksanyedibinaltıyüzellidokuz Lira kırkiki Kuruş) kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Hesaplarından karşılanması 
işlemine onayı alınmak üzere 01.02.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.