Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin Tescili hakkında

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894630 linkten ulaşabilirsiniz.
 
Özet Bilgi
Sermaye Artırımı ve Azaltımı İşlemlerinin Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Düzeltme olmayıp, tescil tarihi bilgisi verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
700.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
127.773.765,72
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
CRFSA, TRECARF00032
700.000.000
595.755.646,040
85,10794
 
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM
700.000.000
595.755.646,040
85,10794
Sermaye Azaltım Tarihi
24.11.2020
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CRFSA, TRECARF00032
700.000.000
23.529.411,760
22,57140
17,00
 
CRFSA, TRECARF00032
Nâma
CRFSA(RÜÇHAN), TRRCARF00018
5.498,811
0
 
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
700.000.000
23.529.411,760
22,57140
5.498,811
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 08.09.2020 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
24.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
08.12.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
12.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.11.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
14.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
12.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
26.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
23.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 180917 sayılı evrakı ile, 23.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
 
Bu çerçevede; Şirketimiz sermaye artırımı sürecine ilişkin ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 399.483.971,45-TL (Üçyüzdoksandokuzmilyondörtyüzseksenüçbindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası Kırkbeş Kuruş ) tutarında net nakit girişi elde etmiştir.
 
Elde edilen fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.