Pay Alım Teklifi Bilgi Formu / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

16/09/2015

  Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.09.2015 18:09:23
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.09.2015 18:11:31


  

     
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı : Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi : CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL) : 3,7710494
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu : Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi : 17.09.2015
Başlangıç Saati : 09.00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi : 05.10.2015
Bitiş Saati : 17.00


  

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam sermayesinin %85'ini temsil eden ve halka açık olmayan hisselerinin tamamının Şirketimize devrini müteakip, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünün Şirketimize geçmesi nedeniyle, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilmiş olan %15 oranındaki hisselerinin zorunlu alım teklifi ve bu kapsamda gerekli diğer izinlerin alınması için 15.07.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmuştur.

Başvuru çerçevesinde Kurul tarafından 16.09.2015 tarihinde onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Ayrıca "Pay Alım Teklifi Bilgi Formu"  ve  pay alım teklifine katılacak ortakların başvuru sırasında kullanacağı "Zorunlu Pay Alım Teklif Formu" www.carrefoursa.com  ve www.akyatirim.com.tr  internet adreslerinde ilan edilecektir. Pay Alım Teklifi işlemleri 17.09.2015 ile 05.10.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun 7. Maddesi (a) bendinde belirtilen yöntem ile hesaplama yapılması neticesinde; Pay Alım Fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 3,7710494 TL olarak belirlenmiştir.


  

Ek'te yeralan "Payların Gönüllü/Zorunlu Pay Alım Teklifi Yoluyla Devralınmasına İlişkin Bilgi Formu" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış form ile aynı içerikte olup, onaylı nüshada yer alan bilgiler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bu formda yer alan bilgiler arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden bu formu sisteme gönderen şirket sorumludur.        

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.