Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru

15/07/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.07.2015 17:17:53
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 15.07.2015 17:19:53


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru


  AÇIKLAMA:

08/07/2015 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam sermayesinin %85'ini temsil eden ve halka açık olmayan hisselerinin tamamının Şirketimize devrini müteakip, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünün Şirketimize geçmesi nedeniyle, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilmiş olan %15 oranındaki hisselerinin zorunlu alım teklifi ve bu kapsamda gerekli diğer izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca 15.07.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Pay Alım Teklifi Fiyatı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Pay Alım Teklifi Fiyatı, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması (a) ile teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan (b) düşük olmayacaktır.

Fiyat Tespiti :
a ) Fiyat tespiti : Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. "17 Kasım 2014 - 14 Nisan 2015" tarihleri arasındaki Ağırlıklı Ortalama Fiyatın Aritmetik Ortalaması : 2,0352 TL
b) Fiyat Tespiti : Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin şirket sermayesinin % 85'ni temsil eden 114.427.000 TL nominal değerli hisselerin 15.05.2015 tarihinde alımında ödenen birim fiyat: 3,7541315 TL

Bu kapsamda en yüksek fiyat olan 3,7541315 TL pay alım teklif fiyatı olarak belirlenmiştir.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.