Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmaması ve Satma Hakkı

07/10/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 07.10.2015 17:09:34
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 07.10.2015 17:11:32


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmaması ve Satma Hakkı


  AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde, Kiler Alışveriş A.Ş. paylarının %97,27' sine sahip olan Şirketimiz (CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.) 05.10.2015 tarihinde yaptığı pay alımları ile %97 pay oranını aşarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'n geçici 3. Maddesi çerçevesinde hakim ortak konumu kazanmış, satma hakkı ile ortaklıktan çıkarma hakkı kullanabilir hale gelmiştir.

Hakim ortak konumunun kazanıldığı 05.10.2015 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü sürenin biteceği 05.01.2016 tarihine kadar, diğer ortakların Kiler Alışveriş Hizmetler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de sahip oldukları paylarını Şirketimiz'e satma hakları doğmuştur.

Şirketimiz, ortaklarımızın satma hakkının kullanımına ilişkin 3 aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nde belirtilen ortaklıktan çıkarılması hakkını kullanmayacaktır. 

Kiler Alışveriş Hizmetler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ortaklar tarafından ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde pay değerlerinin tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatacak ve değerleme raporu sonucu SPK düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta açıklanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca Satma Hakkı bedeli; 
ü Fiyat tespit amacıyla hazırlanacak değerleme raporunda belirlenen bedel,
ü Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son otuz günlük BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 3,7526,-TL
ü Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 3,4176,-TL
ü Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıllık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,6353,-TL
ü Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son beş yıllık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 3,0296,-TL
ü Zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan 3,7710494,- TL 
karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir. 

Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere Kiler Alışveriş Hizmetler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak başvuracak ortaklara ödemeler, değerleme raporunun hazırlanarak KAP' ta açıklanmasını takiben, Kiler Alışveriş Hizmetler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 3 iş günlük süre içinde taleplerin CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.' ye iletilmesini izleyen 2 iş günü içinde, yukarıda belirtilen esaslara göre belirlenen bedel üzerinden yapılacaktır.

Söz konusu işlemler, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, %97,27 paya sahip olduğu grup şirketimiz Kiler Alışveriş Hizmetler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgilidir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.