Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

23/11/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.11.2015 17:48:35
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.11.2015 17:58:40


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu


  AÇIKLAMA:

Şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 20.10.2015 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ve Finansal raporları ve 30.06.2015 tarihli bilanço ve gelir tablosu Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/11/2015 tarihinden itibaren İstanbul, Maltepe, Carrefoursa Plaza Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. B Blok No:67/A adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince, ekte yer alan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Ayrıca, söz konusu belgeler şirketimizin www.carrefoursa.com internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.