Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

SPK'nın birleşme işlemine ilişkin onayı

27/11/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.11.2015 20:26:07
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.11.2015 20:29:26


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : SPK'nın birleşme işlemine ilişkin onayı


  AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ("SPK") 27.11.2015 tarih ve 32/1493 no'lu kararı ile; CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'nin ("Şirketimiz") 23.10.2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurmuş olduğu, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. ve 20. maddeleri, 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı resmi gazetede neşr ve ilan edilen "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine onay verilmiştir.

Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Duyuru Metni'nin eki olan 30.06.2015 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin bilanço ve gelir tabloları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, uzman kuruluş görüşü, bağımsız denetçi raporu ve esas sözleşme tadil tasarısı ekte kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.