Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı'na ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izni

03/12/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 03.12.2015 17:04:44
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 03.12.2015 17:09:21


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı'na ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izni


  AÇIKLAMA:

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirketimiz") 113.421.624,57.-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 113.839.302,57.-TL'ye çıkarılması sureti ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6ıncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.11.2015 tarihli ve 12836 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333üncü madde hükmü gereğince T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Şirketimiz Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısını ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.