Özel Durum Açıklaması (Genel) / KILER

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası

18/12/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 18.12.2015 16:26:41
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 18.12.2015 16:29:33


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası


  AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 17.12.2015 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere; Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (''Kiler'') sermayesinin %85'ini temsil eden payların Şirketimiz tarafından satın alınması sonrasında, Şirketimizin Kiler'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması sürecinde, Şirketimiz tarafından "Pay alım teklifi fiyatının nasıl tespit edileceği hakkında bilgi" ile "Pay alım teklifi fiyatının tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunun özet ve sonuç kısımları"nın tam olarak ve zamanında kamuya açıklanmaması sureti ile II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 10'uncu maddesinin ihlal edilmiş olduğu gerekçesi ile Şirketimiz adına 24.672,00 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Karar hakkında yargı yolu açıktır.

Söz konusu idari para cezası nedeni ile Şirketimizin 29.12.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere; Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması yönünde gündeme madde eklenecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.