Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

CARREFOURSA A.Ş. İÇİN SPK DUYURUSU

25/09/2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 LEVENT DEMİRAĞ BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 25.09.2013 13:34:06
2 ŞERAFETTİN KARAKIŞ DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 25.09.2013 13:37:17


  

     
Ortaklığın Adresi : SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (212) 385 81 95 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : CARREFOURSA A.Ş. İÇİN SPK DUYURUSU


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2013/31 sayı ve 24.9.2013 tarihli Haftalık Bülteninde aşağıdaki karara yer verilmiştir;

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin (Şirket) sermaye ve oy haklarını temsil eden payların %12'sini Carrefour Nederland B.V.' den satın alarak Şirket'in toplam sermaye ve oy haklarının %50,79'una sahip hale gelmesi nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca ortaya çıkan diğer ortaklara ait Şirket payları için pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin talebinin, asgari çağrı fiyatının 1.- TL nominal değerli A grubu paylar için 10,36 TL ve 1.- TL nominal değerli B Grubu paylar için ise 17,74 olarak belirlenmesi koşuluyla Kurulumuz tarafından  olumlu karşılanmıştır.
 


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.