Özel Durum Açıklaması (Genel) / CARFA, CARFB

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Satma Hakkı Talepleri Hakkında

01/12/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.12.2015 18:00:45
2 MEHMET TEVFİK NANE Yönetim Kurulu Üyesi KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.12.2015 18:03:57


  

     
Ortaklığın Adresi : Zafer Mah. Tonguçbaba Cad. No:96 Esenyurt İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0212 456 1500 - 0212 428 6049
E-posta adresi : ir@kiler.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel No: 0216 655 1512 - 0530 462 0707- 0216 655 1405- 0212 385 8164/ Faks No: 0216 655 0060- 0216 655 0055- 0212 280 6615
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Satma Hakkı Talepleri Hakkında


  AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde; Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında satma hakkını kullanmak üzere; bir pay sahibi, 30 adet hissesine ilişkin satmak hakkı talebinde bulunmuştur.

7 Ekim 2015 tarihli CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından yapılan Özel Durum Açıklamasında da kamuya duyurulduğu üzere;

- Hakim ortak konumunun kazanıldığı 05.10.2015 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü sürenin biteceği 05.01.2016 tarihine kadar, Kiler Alışveriş Hizmetler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarının sahip oldukları paylarını CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ne (hakim ortak) satma hakları doğmuş bulunmaktadır. 
         
- Hakim ortak, satma hakkının kullanımına ilişkin 3 aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nde belirtilen ortaklıktan çıkarılması hakkını kullanmayacaktır. 

- Bu kapsamda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca Satma Hakkı bedeli; 

   - Fiyat tespit amacıyla hazırlanacak değerleme raporunda belirlenen bedel,
   - Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son otuz günlük BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 3,7526,-TL
   - Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 3,4176,-TL-
   - Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıllık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,6353,-TL
   - Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son beş yıllık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 3,0296,-TL
   - Zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan 3,7710494,- TL 
karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olarak belirleneceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

13 Ekim 2015 tarihli Özel Durum Açıklamasında, yaptırılan değerleme raporunda Şirketimizin bir adet B Grubu halka açık hissesi için önerilen fiyat hisse başına 3,14 TL olarak belirlenmiş olduğu ve  satma hakkı bedeli olarak, en yüksek bedel olan ve zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan 3,7710494,- TL'nin belirlendiği kamuya duyurulmuştur.

Ayrıca, 27.11.2015 tarihinde kamu ile paylaşılmış olan Duyuru Metni'nde de belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu 27.11.2015 tarihli ve 32/1493 sayılı kararı ile de; CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi A.Ş. ortaklarına yaptığı pay alım tekliflerinde, pay alım teklifi fiyatı olarak uygulanan en yüksek fiyat olan 3,77 TL'nin  Satma Hakkı  fiyatı olarak uygulanmasına karar verilmiştir .  

Bu kapsamda, 1 Lot Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payını 3,77 TL ' den satma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri tarafında doldurulması gereken Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Talep Formu ekte yer almaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.