Özel Durum Açıklaması (Genel) / AKMEN

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Ayrılma Akçesi Kullanımı

04/01/2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.01.2016 17:43:12
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.01.2016 17:46:31


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Ayrılma Akçesi Kullanımı


  AÇIKLAMA:

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("Şirketimiz") tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 155'nci maddesinin 2'nci bendinin "a" fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("KILER") unvanlı şirket ortaklarına yapılacak  "Ayrılma Akçesi"' ödeme işlemlerine Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından aracılık edilecektir.

Şirketimiz - Kiler birleşme işlemi öncesinde KILER pay senedi olan ortakların, KILER  payları karşılığında hesaplarına  geçen CRFSA hisselerini, 1 adet KILER pay senedi için  3,77 TL olarak ilan edilen ayrılma akçesi bedeli  üzerinden  Şirketimiz'e devrini talep etmeleri halinde; "Ayrılma akçesi hakkı kullanımına ilişkin tercih formunu" ("Tercih Formu") doldurmaları ve verecekleri talimat ile 04.01.2016 - 15.01.2016 tarihleri arasında aracı kurumdan birleşme işlemi ile edindikleri CRFSA paylarını Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılmış olan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep etmeleri gerekecektir. Bu şekilde düzenlenen Tercih Formu ve gerekli ekleri, ilgili aracı kurum tarafından aşağıda yer alan faks numarası vasıtasıyla Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. Ayrılma Akçesi tercih kullanım süresince saat 17:00'a kadar belgelerini ve virmanı Menkul Değerler A.Ş.'ye ulaşan ortaklar için, Şirketimiz adına Ak Yatırım tarafından T+1 (virmanı takip eden birinci işgünü) tarihinde ortağın tercih formunda belirttiği hesaba havale/EFT edilmek suretiyle ödeme yapılacaktır. 17:00'dan sonra gelen virmanlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kabul edilmeyecek ve Ayrılma Akçesi ödeme süresi dahilinde olmak kaydıyla ertesi işgünü gönderilmesi beklenecektir.

Formu ve eklerin gönderileceği Faks Numarası: 0 ( 212 ) 292 98 23

"Ayrılma akçesi hakkı kullanımına ilişkin tercih formu" nu ekte kamuoyunun bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.