Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

03/05/2011

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 03.05.2011 08:48:04


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 655 00 00- 0216 655 00 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 655 15 03
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Değişikliği


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın David Murciano'nun Yönetim Kurulu Üyeliği ve Finans Direktörlüğü görevinden ayrılması sebebiyle, yerine 701 sayılı ve 02.05.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimiz İşletme Kontrol Direktörü Sayın Kutay Kartallıoğlu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 kapsamında selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere  Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü olarak atandığını bilgilerinize sunarız. 

İşbu atama dolayısıyla mevcut şirket imza sirkülerinde Sayın David Murciano'ya verilmiş olan yetkiler kendisine tanınmıştır, imza sirküleri değişikliğine ilişkin tescil ve ilan işlemleri tarafımızca takip edilmektedir.İlgili atama; toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır. 

Yönetim Kurulu ve Finans Direktörü değişikliğini kamuoyunun bilgisine sunarız."


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.