Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ gereğince Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı

05/07/2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.07.2012 20:47:51


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 6551503 / 0216 6550060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 6551503
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ gereğince Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 05.07.2012 tarih ve 750 sayılı kararı ile 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih Seri:IV, No.56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla ekli değişiklik tasarısı kapsamında, Esas Sözleşme'nin 9, 14, 20, 25. maddesi'nin tadil edilmesine ve 33.madde'nin ilave edilmesine, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.