Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kaydileştirilmeyen hisse senetleri hakkında

05/07/2012

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.07.2012 22:09:55


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 6551503 / 0216 6550060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 6551503
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kaydileştirilmeyen hisse senetleri hakkında


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. Maddesi gereğince ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; 

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş fiziki hisse senetlerine sahip olan Pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmek üzere, öncelikle aşağıda adresi bulunan Şirket Merkezi'mize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve Randevu için: Özge HORASAN
Adres  :   Küçükbakköy Mh. Dudulu Asfaltı No:1 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon  :  (0216) 655 15 03- 655 14 10
e-posta  :  ozgen_horasan@carrefour.com

İşbu duyuru, Pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında Şirketimiz ile irtibat kurmayan pay sahiplerimizin Kanunun emredici hükümleri çerçevesinde 31 Aralık 2012 tarihinde doğabilecek hak kayıplarından dolayı Şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.