Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Ortaklık Pay Gruplarının Değişmesi Hakkındadır

03/06/2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 03.06.2013 17:24:31


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir/Istanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 655 15 03 / 0216 655 14 10 Faks: 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Ortaklık Pay Gruplarının Değişmesi Hakkındadır


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz tarafından 30 Nisan 2013 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan açıklamada 30 Nisan 2013 tarihli Hisse Devir Anlaşması uyarınca; pay sahibimiz Carrefour Nederland BV portföyünde yer alan % 12 oranında 1.361.059.495 adet "A Grubu" CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. hisse senedinin H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye satılması konusunda anlaşmaya vardıkları belirtilmiştir. 

Hisse devri neticesinde H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. %12 oranında 1.361.059.495 adet "A Grubu" ve %38.79 oranında 4.399.844.400 adet "B Grubu" CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. hissesine sahip olacak; 25 Haziran 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurulu ve A Grubu Pay Sahibleri Genel Kurulu ile B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak Ana Sözleşme Tadil Tasarısının onaylanması neticesinde; H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin elinde bulunan %38.79 oranında 4.399.844.400 adet "B Grubu" CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. hissesinin pay grubu "A Grubu'na, Carrefour Nederland BV'nin elinde kalacak %46.19 oranındaki 5.238.707.105 adet "A Grubu" hissenin pay grubu ise "B Grubu" na dönüştürülecektir. H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ve Carrefour Nederland BV'nin dışındaki pay sahiplerinin hisselerinde ve pay gruplarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.