Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Ortaklık Yapısındaki Değişiklik

25/07/2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 25.07.2013 18:48:50


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir/Istanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 655 15 03 / 0216 655 14 10 Faks: 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Ortaklık Yapısındaki Değişiklik


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile ilgili olarak hissedarımız Carrefour Nederland BV'den tarafımıza ulaşan açıklama aşağıda ve ekte yer almaktadır.

"30 Nisan 2013 tarihinde kamuya yapılan duyuruda belirtildiği üzere, Şirketimiz Carrefour Nederland BV ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ("CarrefourSA") arasında CarrefourSA ana sermayesinin %12 oranına tekabül eden 1.361.059.495 adet "A Grubu" hisse senedinin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye satışı ve devri konusunda 30 Nisan 2013 tarihinde Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında CarrefourSA anasözleşmesinin ilgili maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih ve 7084 sayılı kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 5315 sayılı kararı ile izinler alınmış olup, söz konusu hisse devri 141.000.000 TL bedel karşılığında 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Ödeme, Hisse Alım Sözleşmesi'ne göre 55,981,420.42 Avro olarak yapılmıştır.

Hisse devri sonucu CarrefourSA'da Şirketimiz Carrefour Nederland BV'nin payı %58.19'dan %46.19 oranına düşmüş; H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin payı ise %38.79'dan %50.79'a ulaşmıştır."

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.