Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru

23/08/2013

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.08.2013 17:48:26


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 A Blok: B Maltepe İstanbul
Telefon ve Faks No. : Telefon: 0216 6551503 - 0216 6551410Faks: 0216 6550060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon: 0216 6551503 - 0216 6551410Faks: 0216 6550060
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru


  AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

06/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 13. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 27.05.2013 tarihli ve 638 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde hazırlanan duyuru metni aşağıda sunulmaktadır:
Kanun'un 13. Maddesinin 4.Fıkrasında,
"Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezine (YTM)'ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır."  hükmüne yer verilmiştir.

Şirketimiz pay senetleri, 23 Ağustos 2006 tarihinde MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu pay senetlerini, 31 Aralık 2013 tarihine kadar aşağıda adresi belirtilen Şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin yatırımcı ilişkileri birimimizden edinilmesi mümkündür. Herhangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız. 

Konu hakkında detay bilgi için :
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Özge Horasan - Av. Duygu Alçıcı

Adres : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon: (0216) 655 14 10 - 655 15 03
E-posta: ozge_horasan@carrefour.com  - duygu_alcici@carrefour.com

İşbu duyuru, pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında Şirketimiz ile irtibat kurmayan pay sahiplerimizin Kanunun emredici hükümleri çerçevesinde 31 Aralık 2013 tarihinde doğabilecek hak kayıplarından dolayı Şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.