Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Pay sahipleri ile ilişkiler sorumlularının atanması

24/10/2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 24.10.2014 16:28:41
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 24.10.2014 16:31:10


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 50
E-posta adresi : info@carrefour.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Pay sahipleri ile ilişkiler sorumlularının atanması


  AÇIKLAMA:

Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Av. Tuğçe Karagözlü ile Muhasebe, Vergi ve Raporlama Grup Müdürü Ümit Kocagil'in ve Kurumsal Yönetim Danışmanı İlker Yıldırım'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları olarak görevlendirilmişlerdir. Bu kapsamda, Av. Duygu Alçıcı ve Özge Horasan tarafından yürütülen Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu görevinin, işbu bildirimi takiben Av. Tuğçe Karagözlü, Ümit Kocagil ve İlker Yıldırım tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Av. Tuğçe Karagözlü'nün iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Tel.No : 0216 655 1512 - 0530 462 0707
Faks No : 0216 655 0060
E-posta : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com
Adres : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 A, Blok B, Maltepe / İstanbul

Ümit Kocagil'in iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Tel.No : 0216 655 1405
Faks No : 0216 655 0055
E-posta : ukocagil@carrefoursa.com
Adres : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 A, Blok B, Maltepe / İstanbul

İlker Yıldırım'ın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Tel.No : 0216 655 1503
Faks No : 0216 655 0060
E-posta : iyildirim@carrefoursa.com
Adres : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 A, Blok B, Maltepe / İstanbul

Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.