Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kısmi Bölünme Hakkındadır

12/01/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.01.2015 14:58:10
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.01.2015 15:15:57


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kısmi Bölünme Hakkındadır


  AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Ocak 2015 tarihli toplantısında;

1- Adana, Çukurova, Kireçocağı Mahallesi, Ada No:7654, Parsel No:1 sayılarında kayıtlı, 156821,00 m2 yüzölçümlü A B C Blok halinde kargir bina ve müştemilatı niteliğini haiz 100.000/180.000 arsa payına tekabül eden B/Zemin Asma Kat (Bağımsız Bölüm No 1) iş yeri-süpermarket niteliğini haiz gayrimenkul;

2- Adana, Çukurova, Kireçocağı Mahallesi, Ada No:7654, Parsel No:1 sayılarında kayıtlı, 156821,00 m2 yüzölçümlü A B C Blok halinde kargir bina ve müştemilatı niteliğini haiz 18.000/180.000 arsa payına tekabül eden B/Zemin Asma Kat (Bağımsız Bölüm No 49) dükkan niteliğini haiz gayrimenkul;

3- Adana, Çukurova, Kireçocağı Mahallesi, Ada No:7654, Parsel No:1 sayılarında kayıtlı, 156821,00 m2 yüzölçümlü A B C Blok halinde kargir bina ve müştemilatı niteliğini haiz 12.000/180.000 arsa payına tekabül eden B/Zemin Asma Kat (Bağımsız Bölüm No 50) dükkan niteliğini haiz gayrimenkullerimizi;

Kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak anonim şirkete devrine, kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri uygun olarak gerçekleştirilmesine, bilahare Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bölünme Planı ve Bölünme Raporunun hazırlanmasına,

4- Şirketimizin Adana Çukurova'daki gayrimenkullerinin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak anonim şirketine devrine ilişkin hazırlanacak Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Mali Müşavir Raporunda 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablomuzun esas alınmasına ve kısmi bölünmenin 30.09.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosu üzerinden yapılmasına,

5- Bölünme Planı ve Bölünme Raporunun Yönetim Kurulumuz adına Yönetim Kurulu Başkanı HALUK DİNÇER ile Yönetim Kurulu Üyesi ZEYNEL KORHAN BİLEK tarafından imzalanmasına 
karar verilmiştir.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.