Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gayrimenkul Satım İşlemleri

10/02/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 10.02.2015 16:02:57
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 10.02.2015 17:50:57


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Gayrimenkul Satım İşlemleri


  AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2015 tarihli toplantısında; 

1. Şirketimiz mülkiyetinde olan ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 26K.3C pafta, 26024 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın üçüncü kişilere satılmasına,

2. Yukarıda belirtilen gayrimenkulün ("Gayrimenkul") satım işlemlerini gerçekleştirmeye, söz konusu satım işlemlerine dair müzakereler ile Gayrimenkuller'in satım işlemleri ve devri için gerekli tüm işlem ve süreci Şirketimiz adına yürütmeye, dilediği bedelle ve hükümlerle gayrimenkul satım vaadi sözleşmesi, satım sözleşmesi akdetmeye, ilgili tüm işlemleri resmi ve özel kuruluşlar nezdinde dilediği kişi ve kurumlarla ve dilediği bedel ve koşullarda yapmaya Şirketimiz Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane ve Şirketimiz Finans Direktörü Kutay Kartallıoğlu'nun müştereken yetkili kılınmalarına, gerekmesi halinde tevkil yetkisini haiz vekaletname ile Av. Merter Özay'ı münferiden anılan konularda yetkilendirmelerine

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.