Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kismi Bölünmenin ve duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan onaylanması

20/02/2015

  Özel Durum Açıklaması (Düzeltme)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 20.02.2015 19:58:04
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 20.02.2015 20:00:56


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 20.02.2015 17:28:07
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Bildirime eklenmesi gereken belgeler hakkindadir
Özet Bilgi : Kismi Bölünmenin ve duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan onaylanması


  AÇIKLAMA:

20.02.2015 tarih, 17:28:07 saatte Þirketimiz tarafýndan yapýlmýþ olan özel durum açýklamasý na konu kısmi bölünme işlemine ilişkin Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) gereğince duyurulması gereken son 3 yıllık finansal raporlar ile bağımsız denetim raporlarına şirketimizin www.carrefoursa.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilecektir.


  

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.