Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

27/03/2015

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.03.2015 17:58:08
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.03.2015 18:01:43


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye Değişikliği


  AÇIKLAMA:

27.03.2015 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

1- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhterem Kaan Terzioğlu'nun istifasının kabulüne ve Sayın Muhterem Kaan Terzioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Oğuz Nuri Babüroğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Muhterem Kaan Terzioğlu'nun üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevlerine, yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Oğuz Nuri Babüroğlu'nun atanmasına

karar verilmiştir.

İlgili atama; toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.