Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeliği Atama

18/02/2016

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 18.02.2016 15:37:48
2 ZİYA HAKAN ERGİN GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 18.02.2016 15:40:33


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0212 385 8164 Faks: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyeliği Atama


  AÇIKLAMA:

18.02.2016 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 08.02.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sayın Ziya Hakan Ergin'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Özgür Öncül'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 08.02.2016 tarihinde istifa etmiş olan Sayın Ziya Hakan Ergin'in üstlenmiş olduğu; Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine, yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Öncül'ün atanmasına,

karar verilmiştir.

İlgili atama; toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.